ŽIADOST O CENOVÚ PONUKU NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU

v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. a vyhlášky č. 228/2018 MS SR v znení neskorších predpisov

II. PREDMET ZNALECKÉHO POSUDKU

ÚČEL POSUDKU

Účel posudku:

III. DÁTUMY A OSTATNÉ USTANOVENIA
IV. DOKLADY POSKYTNUTÉ ZADÁVATEĽOM (v prípade potreby obstaráva žiadateľ o úkon)

Ostatné doklady

Nákupný košík

Dokončiť nákup